Skvelá správa! Rača získala 2,85 milióna eur na obnovu ZŠ Plickova!

Získané financie z fondov EÚ pomôžu schátranú budovu zrekonštruovať a vybudovať novú modernú základnú školu. Práce na ZŠ Plickova v auguste 2021 prevzal zhotoviteľ stavby. Ide o najväčší a najnáročnejší projekt mestskej časti Rača za posledných 30 rokov. Rekonštrukciu realizuje spoločnosť Kami Profit a ZŠ Plickova sa po obnove stane modernou vzdelávacou inštitúciou pre 21. storočie.

Bude v nej 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra. Škola by mala privítať žiakov už v septembri 2023.

„Chcel by som sa poďakovať všetkým zamestnancom, čo na tomto projekte pracovali počas dvoch rokov prípravy. Ide konkrétne o p. Ohrádkovú, p. Gumenického, p. prednostu Semanca, p. Korduliakovú, p. Borovského, p. Tótha a p. Csomorovú. Rovnako tak by som chcel poďakovať za pomoc a podporu vicestarostovi Pajdlhauserovi a bývalej vicestarostke p. Antalovej Plavuchovej,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován. „Som veľmi rád, že mimorozpočtové zdroje, ktoré sa nám od roku 2019 podarilo na projekty získať už dosahujú takmer 4 milióny eur. Verím, že budúci rok sa nám podarí získať ďalšie financie,“ dodal.