Rekonštrukcia ZŠ Plickova pokračuje montážou okien

Mestská časť Bratislava-Rača dala začiatkom roka 2020 vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie základnej školy ZŠ Plickova a koncom mája toho istého roka získala stavebné povolenie. Na jeseň 2020 sme začali s prípravou verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásene v decembri 2020. Koncom júla 2021 došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby Kami Profit, s.r.o., ktorý prevzal začiatkom augusta stavenisko.

Stavebné povolenie určuje, že škola bude mať kapacitu 600 žiakov a teda 25 bežných a 9 odborných tried.

Čo sa týka výstavby za päť mesiacov roku 2021 sa stihli búracie práce. Došlo napríklad k odstráneniu starých okien, podláh, odstránenie strešných izolácii a zbúranie  poškodeného krídla školy.

Začala sa montovať nová strecha, ktorá bola ku koncu roku 2021 takmer hotová. Tiež sa  postupne začala uzatvárať telocvičňa.  

Tento rok nás čaká napríklad v januári už finálne dokončenie strechy a montáž okien a dverí, ktoré budú prebiehať približne do začiatku jari. Následne prídu na rad vnútorné inštalácie. Na jesene 2022 sa bude zhotoviteľ stavby venovať napríklad fasáde. Začiatok roka 2023 bude spojený s odovzdaním diela a následnou kolaudáciou.

Financovanie z grantov

Na financovanie rekonštrukcie základnej školy získala v decembri 2021 MČ Bratislava-Rača projekt  Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava Rača,  s výškou nenávratného finančného príspevku 2,85 mil. EUR. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na financovanie rekonštrukcie telocvične základnej školy získala v novembri 2021 MČ Bratislava-Rača projekt Rozvoj športovej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača s výškou podpory 387 325 EUR, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu.

Zároveň prebiehajú projekčné práce spojené s II. fázu obnovy, ktorá je zameraná na športový areál a zeleň základnej školy ZŠ Plickova. Mestská časť Bratislava-Rača dala vypracovať architektonickú štúdiu. Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii na stavebné povolenie.

Školský areál bude členený na tri funkčné zóny:

  • Športový areál – bude obsahovať bežeckú dráhu s doskočiskom a menším prestrešeným pódiom, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, ďalej napríklad stolný tenis, živý šach a preliezky pre detí
  • Exteriérové vyučovanie – pestovateľské práce – pestovanie viniča, vyvýšené záhony a  skleník.
  • Oddych a exteriérové aktivity – aktívny oddych a parkové plochy, zeleň a záplavové jazierko, zóna určená pre širokú verejnosť.

Súčasťou návrhu je aj úprava zelene pred školou popri pešej promenáde.

Odhadovaná cena je približne 650 tisíc eur. Architektonickú štúdiu športového areálu  spracoval ateliér Pantograph, s.r.o. 

Pozrite si stav prác k 13. januáru 2022