Rača získala financie na obnovu telocvične

Chátrajúca budova školy má potenciál stať sa modernou vzdelávacou inštitúciou pre 21. storočie.

 
Do prvej výzvy Fondu na podporu športu so zameraním Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry zaslalo svoje projekty vyše 200 žiadateľov. Celková alokácia pre celé Slovensko bola 24,1 milióna eur a predložené boli kvalitné projekty výrazne prevyšujúce túto sumu. O to je získanie prostriedkov na rekonštrukciu telocvične Plickova cennejšie.
 
Po kompletnej rekonštrukcii bude na ZŠ Plickova 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra. Škola by mala privítať prvé deti už v septembri 2023. 

Skvelá správa pre obyvateľov našej mestskej časti a najmä pre deti a mládež. Fond na podporu športu rozhodol v júli o pridelení dotácie vo výške 387 325 eur na rekonštrukciu telocvične ZŠ Plickova – jedná sa o približne 50 percent predpokladaných nákladov na opravu telocvične. Je to významný krok k obnoveniu celej budovy, ktorá tak bude môcť časom opäť privítať učiteľov a žiakov.
 
„Žiadostí z celého Slovenska bolo veľa a o to viac si to ceníme. Chcel by som poďakovať celému tímu na našom úrade, čo na danom zámere pracuje. Budúci týždeň ideme podávať kľúčovú žiadosť o eurofondy na opravu budovy ZŠ Plickova vo výške 2,85 milióna eur. Je teraz veľmi dôležité, aby bolo úspešné ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.