Dobrovoľníci pomohli upratať

Pred začiatkom samotnej rekonštrukcie sa zamestnanci Miestneho úradu spolu s dobrovoľníkmi snažili chátrajúcu budovu vyradenej školy aspoň trochu „poľudštiť.“