ZŠ Na Pántoch, predskokan Plickovej, sa pripravuje na otvorenie

Dočasná základná škola bude slúžiť jeden rok pre žiakov 1. ročníka.

Súčasné základné školy v Rači už kapacitne nepostačujú aktuálnym potrebám. Sú plné a budúci školský rok budú vedieť prijať len deti do toľkých tried, koľko odíde deviatackých. Počet detí, ktoré by mali nastúpiť do 1. ročníka, však vyžaduje otvorenie oveľa väčšieho počtu tried 1. ročníka. Mestská časť to v školskom roku 2022/2023 plánuje riešiť dočasnou ZŠ Na Pántoch 9 a od školského roku 2023/2024 novozrekonštruovanou ZŠ Plickova 9.

Parkovisko pred školou bude vyhradené pre pedagógov a rodičov.

Počet detí s trvalým pobytom v Rači, ktoré budú vo veku, keď by mali od septembra 2022 nastúpiť do 1. ročníka základnej školy, je viac ako 350. Vzhľadom k tejto realite MČ Bratislava-Rača nemá inú možnosť, ako umiestniť väčšinu dnešných predškolákov dočasne na jeden školský rok do ZŠ Na Pántoch a následne do ZŠ Plickova.

V súvislosti s opätovným zaraďovaním aktuálne rekonštruovanej ZŠ Plickova a tiež aktuálne už zrekonštruovanej ZŠ Na Pántoch do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky automaticky prichádza aj k úprave školských obvodov podobne, ako to bolo aj v minulosti, keď ZŠ Plickova fungovala ako plne organizovaná základná škola. Do spádovej oblasti ZŠ Na Pántoch (v budúcnosti ZŠ Plickova) bude spadať centrálna časť Rače s ohraničením ulíc Hečkova – Žitná – Stratená v západnej časti Rače a ohraničením ulíc Trávna – Detvianska – Popolná vo východnej časti Rače plus všetky ulice vo Východnom (Rendez).

Benefity dočasnej ZŠ Na Pántoch:

  • Zrekonštruované triedy dočasnej ZŠ Na Pántoch – vo všetkých triedach boli vymenené svietidlá, podlahy a triedy boli vymaľované.
  • V triedach bude menší počet detí a aj interaktívne tabule a nové zariadenie, stoly a stoličky, ktoré budú potom presťahované do ZŠ Plickova.
  • V priestoroch školy bola inštalovaná nová sanita a vodovodné batérie.
  • Škola bude využívať veľkú telocvičňu a reštauračne dizajnovanú jedáleň SOŠ hotelových služieb a obchodu.
  • Škola môže využívať plaváreň priamo v areáli.
  • Mestská časť zabezpečí rozšírené školské spoje v potrebnej kapacite premávajúce k dočasnej ZŠ Na Pántoch (v prípade záujmu aj so sprievodom pre deti)

Zoznam ulíc pre školský obvod ZŠ Na Pántoch 9 (v budúcnosti Základná škola, Plickova 9):

A Alstrova
B Barónka, Bukovinská
B Bojnická č.: 12, 14, 16, 16A, 18, 18C, 20, 22B, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 55, 65
Č Čachtická, Červená
D Demänovská, Dopravná
H Hečkova, Hrušková, Hybešova
J Jakubská, Jurkovičova
K Kadnárova 71-107, 90-108, Kafendova, Kaplinská, Knižková dolina, Koľajná, Kubačova
M Modrý chodník, Mrázová, Mudrochova
N Nám. A. Hlinku, Na pasekách, Novohorská
O Oblačná, Ondrejská
P Pastierska, Plickova, Pribylinská, Pri kolíske, Pri Šajbách
R Remeselnícka, Rostovská, Rumunská
S Sadmelijská, Sklabinská, Stará Stupavská, Strapcová, Staviteľská, Stolárska, Stratená, Strelkova, Stupavská
Š Šúrska
Ú Úžiny
V Vtáčiková cesta, Východná
Z Zvončeková, Zlatá
Ž Žitná, Žulová, Žabí majer

*V školskom roku 2022/2023 adresa Karpatské námestie 10/A a ulica Na Pántoch bude patriť do školského obvodu (spádovej oblasti) ZŠ Na Pántoch 9.

Stav dočasnej ZŠ Na Pántoch k februáru 2022:

Autor: Peter Samuel Tóth
Školský úrad, Mestská časť Bratislava-Rača

Projekt rekonštrukcie ZŠ Plickova podporili: