Pozrite si návrh podoby športového areálu školy

MČ Bratislava-Rača pripravujeme projekt ihrísk a oddychových zón ZŠ Plickova, štúdiu spracovala firma Pantograph, s.r.o.. Aktuálne je v procese pripomienkovania a následne sa bude robiť projektová dokumentácia a stavebné konanie. „Plán je taký, že v letných mesiacoch 2022 prebehne súťaž na zhotoviteľa a následne začne na jeseň 2022 výstavba. Všetko koordinujeme tak, aby krátko po skolaudovaní budovy školy bol už aj tento areál (predpoklad je apríl/máj 2023 vrátane výsadby). Takže – ak nič vážne do toho nepríde – areál by bol v prevádzke už pri otvorení školy pre deti,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.

Odhadované náklady na celý projekt vonkajších plôch je na úrovni približne 650-tisíc eur + DPH. Samozrejme, je možné robiť aj „luxusnejší“ projekt napríklad s automaticky sťahovaným tienením a podobne. Hľadáme však čo najlepší pomer funkčnosť/cena/kvalita/estetika. Výsledná suma záleží aj od verejného obstarávania a tiež od cien materiálu v letných mesiacoch.

Celý areál bude po vyučovaní prístupný aj pre verejnosť na šport aj oddych a jazierko bude záplavové. Teda voda tam bude iba dočasne v prípade väčších dažďov. Bude tam celý systém retencie, takže sa netreba obávať komárov a podobne. Bude tiež slúžiť ako súčasť výuky pre deti.

Školský areál bude členený na tri funkčné zóny:

  • Športový areál – bude obsahovať bežeckú dráhu s doskočiskom a menším zastrešeným pódiom, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, ďalej napríklad stolný tenis, živý šach a preliezky pre detí
  • Exteriérové vyučovanie – pestovateľské práce – pestovanie viniča, vyvýšené záhony a skleník
  • Oddych a exteriérové aktivity – aktívny oddych a parkové plochy, zeleň a záplavové jazierko, zóna určená pre širokú verejnosť. Súčasťou návrhu je aj úprava zelene pred školou popri pešej promenáde