Mozaika kocúra na stene školy: Podarilo sa nájsť riešenie!

Mozaiku Kocúr na stene ZŠ Plickova pochádza z roku 1972 od autora Ivana Vychlopena (1941-1998), ktorý ju vytvoril v spolupráci s J. Slížom. Pri rekonštrukcii budovy sa hľadal spôsob ako s týmto dielom naložiť.

Prvotný návrh bol zložiť danú mozaiku, zatepliť stenu a následne mierne ju posunúť a vrátiť naspäť. Takto to v prvej fáze navrhovali aj projektanti. Keď sa však začali robiť podrobnejšie analýzy odborníkov doc. Gabriel Strassner, vedúci katedry reštaurovania VŠVU, aj MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, PhD. (známe česká mozaikárka) vyhodnotili toto riešenie ako veľmi rizikové, ktoré by viedlo k nezvratnému poškodeniu diela. Cementové lepidlo je totiž tvrdšie ako kachličky, čo by znamenalo – a sonda to preukázala – jej zlomenie.

Do kariet nehrali ani súčasné normy požiarnej ochrany, ktoré sú pre kolaudáciu a bezpečnosť školy a detí a zamestnancov nutné dodržať. Z druhého podlažia na konci chodby musí byť únikový východ (červené dvere na foto) a požiarne schodisko.

Keďže mozaika sa bez poškodenia nedá bez poškodenia zo steny „zlepiť“ a preniesť inde, preverovali sa aj možnosti zateplenia z vnútra, avšak projektanti aj stavebné firmy zhodnotili, že by tam vznikali tzv. tepelné mosty (únik tepla) a je tam vysoké riziko plesnivenia. Ďalšia diskutovaná možnosť bolo originál zakryť a na fasádu dať kópiu diela, čo bolo pani Vychlopenovou zamietnuté.

Napokon sa však podarilo nájsť riešenie! Bola to náročná práca, ktorá zahŕňala zapojenie približne 10 ľudí zo SR a ČR. Výsledkom však je, že originálny Kocúr na stene ostane. Dve triedy, ktoré s mozaikou „susedia“ budú z časti zateplené zvnútra a následne po dobu 5 rokov monitorované, či sa na stenách netvorí pleseň a podobne. Preto napríklad nebudú môcť mať skrine pri stene, no mali by byť plne funkčné.

Pozrite si fotky z prác na údržbe a rekonštrukcii mozaiky. Snímky: Monika Luknárová, poslankyňa MČ Rača