Hľadá sa miesto pre novú materskú školu

Rekonštrukcia ZŠ Plickova vyrieši problém s nedostatkom miest pre žiakov. Situácia je však momentálne nepriaznivá aj pre škôlkárov a samozrejme aj ich rodičov. MČ Rača preto skúma možnosti ako kapacity v materských školách rozšíriť. V hre je viacero lokalít. Kadnárova, Tbiliská aj Rendez.

Ako mnohé iné štvrte aj Rača zápasí s nedostatkom kapacít v materských školách. Ako najvhodnejšia sa javila prestavba budovy bývalého Tramínu na Kadnárovej ulici v Krasňanoch. Projekt sa však začal komplikovať a naberať časový sklz, preto nie je vylúčené, že budova Tramínu bude ďalej chátrať.

„Nakoľko stav konania škôlky Kadnárova/Tramín je taký aký je – aktuálne sme zasielali naše stanovisko k odvolaniu účastníkov konania voči stavebnému povoleniu, tak hľadáme aj ďalšie možnosti na rozširovanie kapacít materských škôl,“ hovorí starosta Rače Michal Drotován.

Aktuálne Miestny úrad začal rokovať so Železnicami SR o možnom odkúpení bývalej budovy škôlky na Rendezi na Dopravnej. Podľa ich vyjadrenia to však bude reálne najskôr budúci rok.

Preto sa v súčasnosti preveruje aj možná zmena súčasného platného stavebného povolenia na prístavbu školy Tbiliská. Vychádza tam aktuálne možnosť prístavby pre rozšírenie kapacít MŠ aspoň o dve triedy, keďže škôlka nemôže mať v zmysle noriem viac ako dve podlažia.

Situačný plán potenciálnej prístavby materskej školy k ZŠ Tbiliská.

Úrad takisto rokuje s vlastníkom pozemku č. 475/83, ktorým je Poliklinika Tehelná, aby sme v prípade realizácie škôlky pri ZŠ Tbiliská mohli na ich pozemku pri hlavnej ceste umiestniť parkovacie miesta. Samozrejme riešime aj možnú revitalizáciu posledného nezrekonštruovaného ihriska na ZŠ Tbiliská prioritne pre potreby školskej družiny.